Kamera braci…

Kamera braci Lumière

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #film #technologia #myrmekochoria

Opublikowano w